Stavební firma


Stavební práce 

  • fasády a zateplení budov
  • pokládka zámkové dlažby
  • strojní pokládka asfaltových ploch 
  • inženýrské sítě  (vodovod, plynovod, kanalizace)
  • zemní a výkopové práce  (skrývka ornice, výkop základů, terénní úpravy)
  • demoliční a bourací práce 

Při výstavbě používáme vlastní strojový a vozový park. Tím je zajištěna plynulá dodávka materiálu, odvoz zeminy a suti a nedochází k prostojům při provádění prací.  

      

 

Ukázky našich staveb