Stavební firma


Stavby

Technická příprava

 • zpracování projektové dokumentace
 • rozpočty stavby
 • vyřízení stavebního povolení včetně potvrzení příslušných orgánů (památková péče, měření radonu apod.)  
 • zaměření stavby

Rodinné a bytové domy

 • konzultace při výběru pozemku
 • příprava staveniště
 • vybudování přípojek (voda, plyn, elektro)
 • stavba "na klíč"
 • přístupové komunikace a dlažby

Kancelářské a průmyslové prostory

 • stavby a přístavby kanceláří, dílen, skladů, garáží apod.
 • zpevněné plochy a parkoviště
 • inženýrské sítě

 

Ukázky našich staveb