Stavební firma


Vítejte na stránkách naší společnosti

Stavební firma PETR FLISNÍK navazuje na činnost zakladatele ve stavebnictví, započatou v roce 1998.

Postupně firma investovala do svého rozvoje a technického zařízení. V současnosti zaměstnává 12 zkušených zaměstnanců. Od svého založení realizovala desítky zakázek a roční obrat stavebních činností dosáhl 14 mil. Kč.

Stavební firma disponuje vlastním strojovým a vozovým parkem nezbytným pro realizaci stavebníchdoplňkových prací:

Zázemí firmy tvoří provozní kancelář na Štramberské ul. v Ostravě. Skladovací a manipulační prostory se nachází v pronajaté hale v Kunčicích.

Jsme menší, ale o to flexibilnější stavební firmou s individuálním přístupem ke každému dílu. 

Vybíráte z více stavebních firem?

 Kontaktujte nás , nabídneme Vám co nejvyšší kvalitu ve sjednaném termínu a za výhodnou cenu!